No. Full Name Institution
1 Trinh Duc Tai University of Dalat
2 Nguyễn Thị Trà My Đại học Thăng Long
3 Trần Minh Tước Trường ĐHSP Hà Nội 2
4 Tran Quang Nhật Trường Đại Học Văn Lang
5 Đặng Tuấn Hiệp Đại học Đà Lạt
6 Tran Dat Tin Dalat university
7 Khổng Chí Nguyện Đại học Tân Trào, Tuyên Quang
8 Vũ Tiến Việt Học viện An ninh Nhân dân
9 Phan Quang Huy Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND
10 Phạm Thị Hằng Học viện An ninh Nhân dân
11 Sử Ngọc Anh Học viện An ninh Nhân dân
12 Phạm Tuấn Cường Đại học Mỏ - Địa chất
13 Nguyễn Văn Ngọc Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Đại Nam
14 Hùng Lê Xuân Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
15 Duong Bao Ninh Dalat University
16 Đoàn Điểm Đại học Đà Lạt
17 Nguyễn Ngọc Doanh Trường ĐH Thuỷ lợi
18 Bui Ha Hus- đại học khoa học tự nhiên Hà Nội
19 Doan Duy Trung Viện Toán ứng dụng & Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội
20 Nguyễn Việt Cường Công ty TNHH Tích hợp thông minh
21 Tran Thi Thu Huong Vietnamese-German University
22 Bùi Quốc Viện toán học
23 Dương Văn Hải Trường Đại học Đà lạt
24 TRAN THI Cam Giang Đại học Thuỷ Lợi
25 Quản Trọng Thế DIGITAL AGRICULTURE COOPERATIVE
26 TRAN DUC THUAN DIGITAL AGRICULTURE COOPERATIVE
27 Phạm Quang Huy Trường Đại học Đà Lạt
28 Nguyễn Thị Hà Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Nha Trang
29 Lê Văn Tuấn Đại học Thương mại
30 Đỗ Như An Khoa Công nghệ Thông tin - Đh Nha Trang
31 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Nha Trang
32 Nguyễn Trung Dũng ĐH Bách Khoa Hà Nội
33 Tran Quang Nhat Đại Học Văn Lang
34 Nguyễn Thị Kim Ngân Trường Đại học Thủy lợi
35 Võ Tá Hoàng Trường Đại học Thủy lợi
36 Nguyễn Ngọc Doanh UMMISCO Vietnam
37 Phùng Diệp Anh UMMISCO Vietnam
38 Biré Léo UMMISCO Vietnam
39 Lê Chí Ngọc UMMISCO VIETNAM
40 Taillandier Patrick UMMISCO Vietnam
41 Phạm Văn Chiến UMMISCO Vietnam
42 Nguyen-Huu Trí UMMISCO Vietnam
43 Brugière Arthur UMMISCO Vietnam
44 Đoàn Duy Trung UMMISCO Vietnam
45 Trương Chí Quang UMMISCO Vietnam
46 Lesquoy Baptiste UMMISCO VIETNAM
47 Huỳnh Quang Nghi UMMISCO Vietnam
48 Đinh Thị Hải Vân UMMISCO Vietnam
49 Trần Nguyễn Minh Thư UMMISCO VIETNAM
50 Hoàng Minh Tiến Trường Đại học Đà Lạt
51 Đỗ Duy Hiếu Viện Toán học
52 Nguyen Thi Luong Đại học Đà Lạt
53 Tran Ngo Nhu Khanh Da Lat University
54 La Quốc Thắng Trường Đại học Đà Lạt
55 Não Thị Hồng Hồng Phúc Trường Đại học Đà Lạt
56 Lưu Nguyễn Vân Anh Trường Đại Học Đà Lạt
57 Nguyễn Hoàng Trung Vương Đại học Đà Lạt
58 Phan Trung Kiên Đại học Đà Lạt
59 Lê Phạm Minh Khôi Trường Đại học Đà Lạt
60 Lê Quốc Toàn Trường Đại Học Đà Lạt
61 Phan Phiến Đại học Khánh Hòa
62 Nguyễn Hiền Tuấn Trọng Đại học Đà Lạt
63 Nguyễn Hữu Thành Nam Đại học Đà Lạt
64 Hà Minh Hoàng ORLab, Phenikaa University
65 Nguyễn Trần Quang Bảo Trường Đại học Đà Lạt
66 Nguyễn Hữu Đức Thanh Đại học đà lạt
67 Văn Hữu Nhữ Đại học Đà Lạt
68 Phan Long Thiên Trường Đại học Đà Lạt
69 Ái Quốc Võ Trường đại học Đà Lạt
70 Đào Xuân Hải Đại học Đà Lạt
71 Ngô Phạm Tú Uyên Đại học đà lạt
72 Phan Thị Hoài Thương Trường Đại học Đà Lạt
73 Trần Thành Tài Trường Đại học Đà Lạt
74 Phạm Huy Đức Đh Đà Lạt
75 Lê Đình Phú Dalat University
76 Nguyễn Văn Nhựt Trường Đại học Đà Lạt
77 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Trường Đại học Đà Lạt
78 Nguyễn Anh Nhật Huy Đại học Đà Lạt
79 Nguyễn Thành Phú Đại học Đà Lạt
80 Võ Đình Hoàng Long Dalat University
81 Le Thien Anh Đại học Đà Lạt
82 Phẩm Dương Đại học Đà Lạt
83 Mai Ngọc Trí Trường Đại học Đà Lạt
84 Đoàn Đức Nghĩa Trường Đại học Đà Lạt
85 Trần Quang Vương Đại học Đà Lạt
86 Phu Cuong Le Yersin University, Faculty of Information Technology
87 Lê Thành Tựu Trường Đại học Đà Lạt
88 Lê Nguyễn Anh Trường Đại học Đà Lạt
89 Võ Công Lý Đại học Đà Lạt
90 Tôn Thất Nhật Minh Trường Đại Học Đà Lạt
91 Cao Dương Sơn Hiếu Trường Đại học Đà Lạt
92 Trần Thanh Hà Đại học Đà Lạt
93 Phan Quốc Huy Đà Lạt
94 Lê Võ Đại Trường Sĩ quan Thông tin, số 101 Mai Xuân Thưởng, Nha trang, Khánh hòa
95 Trần Văn Túc Công ty TNHH Công Nghệ CUBE
96 Đinh Bá Thái Sơn Đại học Đà Lạt
97 Iqba Afzal CuI Lahore campus Pakistan
98 Nguyen Viet ConocoPhillips Company
99 Trương Minh Tuấn Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp
100 Nguyễn Trung Thành ORlab, Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa
101 Đỗ Duy Hiếu Viện Toán học
102 Đặng Tiến Đạt Viện Toán học
103 Nguyễn Thành Luân Đại học Đà Lạt
104 Nguyễn Hữu Nhật Minh Trường Đại Học Đà Lạt
105 Dương Văn Tứ Đại học Đà Lạt
106 Võ Thành Duy Đại Học Đà Lạt
107 Trần Văn Tứ Trường Đại Học Đà Lạt
108 Nguyễn Quốc Toàn Đại Học Đà Lạt
109 Phan Thị Hà Dương VinIF/VinBigdata - Viện Toán học
110 Lê Hoài Bắc ĐH KHTN TPHCM
111 Tạ Lê Lợi Đại Học Đà Lạt
112 Trương Chí Tín Đại Học Đà Lạt
113 Phùng Hồ Hải Viện Toán học Hà nội
114 Nguyen Huu Khanh Đại Học Đà Lạt
115 Phạm Tiến Sơn Đại Học Đà Lạt
116 Bùi Nguyễn Thảo Nguyên Đại Học Đà Lạt
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science
Faculty of Mathematics and Informatics, Da Lat University
Add: 01 Phu Dong Thien Vuong Rd., Da Lat, Lam Dong, Vietnam.
Website: http://icdmcs.dlu.edu.vn
Tel.: (+84) (0) 368886061
Email: icdmcs2022@dlu.edu.vn