No. Restaurant Price/Dish Distance to Dalat University
1

Nhà hàng Atiso

199 Phù Đổng Thiên Vương

02633 811 822

70.000 – 350.000 VND 2 km
2

Nhà hàng Âu Lạc

99 Bùi Thị Xuân

02633 833 846

30.000 – 150.000 VND 2.2 km
3

Cơm gia đình Thảo Hiền

40 - Phù Đổng Thiên Vương

0945 114 944

500 m
4

Le Petit Dalat Restaurant

Lô B2-1 Golf Valley

091 197 98 38

45.000 – 600.000 VND 1.5 km
5

Papa Restaurant

47 Sương Nguyệt Ánh

0263 3510 838

80.000 – 499.000 VND 1.5 km
6

Là Việt Restaurant

200 Nguyễn Công Trứ

0263 3981 189

80.000-300.000 VND 1.5 km
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science
Faculty of Mathematics and Informatics, Da Lat University
Add: 01 Phu Dong Thien Vuong Rd., Da Lat, Lam Dong, Vietnam.
Website: http://icdmcs.dlu.edu.vn
Tel.: (+84) (0) 368886061
Email: icdmcs2022@dlu.edu.vn